Basseýn kran, hammam duşy, aşhana kran, gün duşy - Kangrun
kangrun1
kangrun2
kangrun3

Biz hakda

Wenzhou Kangrun Sanitar Wares Co., Ltd. 2008-nji ýylda esaslandyryldy. 13 ýyllyk ösüşden soň, sanitariýa enjamlary we açyk duş önümleri bilen üpjün ediji hökmünde ösdi. Global müşderilere sanitariýa enjamlary we açyk dynç alyş önümleriniň hünärli we şahsylaşdyrylan çözgüdini bermäge borçlanýar.

 • The company specializes in producing high-performance equipment, strong technical force, strong development capabilities, good technical services.The company specializes in producing high-performance equipment, strong technical force, strong development capabilities, good technical services.

  Ajaýyp hil

  Kompaniýa ýokary öndürijilikli enjamlar, güýçli tehniki güýç, güýçli ösüş mümkinçilikleri, gowy tehniki hyzmatlar öndürmekde ýöriteleşendir.

 • After more than ten years of continuous development and innovation, Kangrun Sanitary Wares has become a leading and world-renowned manufacturer of sanitaryAfter more than ten years of continuous development and innovation, Kangrun Sanitary Wares has become a leading and world-renowned manufacturer of sanitary

  Tehnologiýa

  On ýyldan gowrak üznüksiz ösüşden we täzelikden soň, Kangrun sanitar enjamlary, sanitariýa önümçiliginiň öňdebaryjy we dünýä belli öndürijisine öwrüldi.

 • 100% water leaking test, have high quality material supply source, 100% surface checking.100% water leaking test, have high quality material supply source, 100% surface checking.

  Üstünlikleri

  100% suw syzmak synagy, ýokary hilli material üpjünçiligi çeşmesi, 100% ýerüsti barlag.

Täze
Gelýänler Täze
Gelýänler

Bizde bu pudakda güýçli tehniki toparymyz bar, onlarça ýyllyk hünär tejribesi, ajaýyp dizaýn derejesi, ýokary hilli ýokary öndürijilikli enjam enjamlaryny döretmek.

 • SATY ..
  Colorful making curved cylinder solar shower

  Egri reňkli ýasamak ...

  Harytlary gaplamak 40′HQ Agramy Daşarky karton ululygy (sm) KR-11 Karton guty 900 7.5 6.0 1.00 113.50 40.00 16.50 Açyk gün duşy oorapyk duşdan tapawutlylykda, açyk gün duşuny diwar sökmezden we burawlamazdan aňsatlyk bilen gurup bolýar. Baglara, plýaacheslara we howuzlara ulanylyp bilner. Mingüzmekden soň, ulanyjylar indi suwa düşmek üçin hajathana baryp bilmeýärler, ýöne bu duşdaky ýyly suwy bedenlerinde galan hapalary ýuwmak üçin göni ulanýarlar. Embygnamak aňsat Bu sho ...

 • SATY ..
  Half Solar Shower

  Gün ýarym duş

  Harytlary gaplamak 40′HQ Agramy Daşarky karton ululygy (sm) KR-15 Karton guty 990 7.5 6.0 1.00 116.00 28.00 21.00 Açyk gün duşy Has köp howuz işleri we plýa beach işleri, gün duş sütüniniň döremegine sebäp boldy. Baglara, plýaacheslara we howuzlara ulanylyp bilner. Mingüzmekden soň, ulanyjylar bu duşdaky ýyly suwdan bedenlerinde galan hapalary ýuwup bilerler. Embygnamak aňsat Içerki duşdan tapawutlylykda açyk gün duşuny wi aňsatlyk bilen gurup bolýar ...

 • SATY ..
  Different models short solar shower

  Dürli modeller gysga ...

  40′HQ Agramy gaplamak Daşarky karton ululygy (sm) karton guty 990 6.0 5.0 1.00 114.00 24.00 21.00 Duş sütünimiz esasan iki bölekden durýar. Bu iki bölegi tutuşlygyna birleşdirmek üçin görkezmelerimize laýyklykda ýönekeý öwrüm we gurnama işleri etmeli. Mundan başga-da, diňe ýönekeý amallara mätäç käbir ownuk esbaplar bar. Gözlegimize görä, ähli meseleler diňe bir adam tarapyndan ýerine ýetirilip bilner. Açyk gün duşy Diff ...

 • SATY ..
  Best selling square camping solar shower

  Iň köp satylan kwadrat ca ...

  40′HQ Agramy gaplamak Daşarky karton ululygy (sm) Karton guty 650 11.0 10.0 1.00 113.50 42.00 22.00 Açyk gün duşy Daşarda oýnanymyzda, özümizi hem arassalamaly. Şeýle-de bolsa, adaty suwa düşmek enjamlaryny diňe içerde oturdyp bolýar, bu bolsa açyk suwa düşmegiň zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilmeýär. Duş sütünimiz bu islegi kanagatlandyrýar. Baglara we plýaacheslara ulanylyp bilner. Mingüzmekden soň, ulanyjylar bu duşdaky ýyly suwdan bedenlerinde galan hapalary ýuwup bilerler. ...

Aýratynlyk
Önümler Aýratynlyk
Önümler

Önümleriň hilini dowam etdirýäris we ähli görnüşleriň öndürilmegine ygrarly önümçilik proseslerine berk gözegçilik edýäris.