Duş paneli / Sütün zawody | Hytaý duş paneli / sütün öndürijileri we üpjün edijileri
  • dingbu

Kangrun sanitar enjamlary

Arassaçylyk enjamlary pudagynda

Wenzhou Kangrun Sanitar Wares Co., Ltd. sanitariýa önümlerini we açyk duş sütün önümlerini gözlemek we ösdürmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýar. Önümçilik liniýasy kranlary, duşlary, hammam enjamlaryny we esbaplaryny, açyk gün duşuny öz içine alýar.

Programmalar öý bezegi, gurluşyk, açyk we beýleki köp sanly meýdanlary öz içine alýar. Önümleriň we tehnologiýalaryň köpüsi milli patentleri aldy we SGS, CE we birnäçe üçünji tarap sertifikat kompaniýalary tarapyndan kepillendirildi.